O nás

Finesa Consulting, spol. s r.o. byla založena v roce 2001. Jsme dynamickou společností zaměřující se na malé a střední podniky. Své služby poskytujeme subjektům na území České i Slovenské republiky.

Společnost Finesa Consulting, spol. s r.o. představuje tým odborníků, který poskytuje komplexní služby v rámci ekonomického řízení firem. Jedná se zejména o vedení účetnictví, zpracování podnikatelských a investičních záměrů klientů vč. zajištění financování. Také se zabývá správou volných finančních prostředků klientů. Společnost poskytuje svým klientům ekonomické poradenské služby již více než 10 let. Jsme loajálním a kvalifikovaným partnerem, který Vám pomůže vyřešit i problematická zadání. Většina klientů s námi spolupracuje trvale a dlouhodobě využívá našich služeb při zajištění rozvoje svých podniků.

Odborným garantem činností společnosti je její majitelka a jednatelka, Ing. Renáta Přikrylová.
Jsme připraveni Vám podat doplňující informace o naší společnosti a v případě Vašeho zájmu se setkat při osobní prezentaci nabízených služeb. Budeme rádi, když nás kontaktujete.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Finanční analýza

kompletní posouzení finanční a ekonomické situace podniku, slouží k nalezení silných a slabých stránek firmy a zjištění výkonnosti

Interní audit

slouží vedení jako nástroj pro dosažení efektivnosti řízení organizace, zabývá se identifikací nejrůznějších problémů v organizaci a navrhuje nápravná opatření

Analytická činnost

vypracujeme různé ekonomické analýzy dat dle Vašich požadavků

Řízení projektů

řízení stavebních, obchodních, investičních a podnikatelských projektů od jejich návrhu, vypracování dokumentace včetně finančního rozpočtu až po realizaci, supervize dodavatelů

ODBORNÝ EKONOMICKÝ DOHLED

nad činnostmi a hospodařením podniků pro přímé investory (zejména menšinové podílníky a akcionáře), vypracování stanoviska

ÚČETNICTVÍ

kompletní agenda

ADMINISTRATIVA

nabízíme širokou škálu administrativních činností vč. jednání s úřady

OFFICE MANAGEMENT

vedení sídla společnosti, přeposílání pošty, jednorázové zapůjčení zasedací místnosti

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

poradíme Vám s výběrem právní formy podnikání a pomůžeme s procesem založení společnosti

KRIZOVÝ MANAGEMENT

řízení krizového managementu u firem, kde dochází k platební neschopnosti, propadu či úpadku, analýza stavu podniku, navržení možných řešení, řízení postupů vedoucích ke stabilizaci a řešení situace

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

zpracování žádosti o úvěr vč. podnikatelského záměru a finančního plánu

KONTROLA FINANČNÍCH TOKŮ

POSOUZENÍ VÝNOSNOSTI INVESTIC

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se dozvědět více informaci? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vše představíme při osobním setkání.

Kontaktujte nás
 • účetnictví
 • mzdy
 • sklady
 • zpracování daňových podání
 • plnění povinností vůči orgánům státní správy
 • výkaznictví
 • rekonstrukce účetní agendy
 • implementace informačních systémů
 • odborný dohled nad vedením účetnictví – účetní supervize

Pracujeme v moderním informačním systému Vision 32, který má široké využití. Zvládá nejen účetní operace, ale také Vám poskytne manažerské výstupy, které Vám pomohou při řízení firmy.

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se dozvědět více informaci? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vše představíme při osobním setkání.

Kontaktujte nás
 • řízení a správa budov
 • zabezpečení provozu
 • servis, údržba
 • výběr dodavatelů servisních a jiných činností
 • zajištění pronájmů
 • administrativní a obchodní služby
 • dohled nad nemovitostí a všech činností s ní souvisejících
 • mnoho dalších podpůrných činností

Zaujala Vás naše nabídka? Chcete se dozvědět více informaci? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vše představíme při osobním setkání.

Kontaktujte nás
 • Řízení, plánování a organizace ekonomiky
 • Investice – ekonomická efektivnost investic
 • Účetní evidence
 • Ekonomická odvětví různá – financování, ekonomická a finanční analýza, posuzování podnikatelských záměrů, posuzování účetních, finančních a investičních transakcí, modelování finančního vývoje

Ing. Renáta Přikrylová má vysokoškolské ekonomické vzdělání a dlouholeté zkušenosti z oblasti ekonomie, financování a účetnictví. Zajišťuje a zodpovídá za zavedení veškerých legislativních změn do všech činností a procesů společnosti. Řídí tým ekonomických a účetních poradců.

FINANČNÍ MANAGEMENT SPOLEČNOSTÍ
SPRÁVA MAJETKU V OBJEMU 0,5 MLD. KČ
FINANČNÍ ŘÍZENÍ INVESTIČNÍHO PROJEKTU V ČÁSTCE 2,2 MLD. KČ
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V OBLASTI SANACE V ČÁSTCE PŘEVYŠUJÍCÍ 300 MIL. KČ
FINANČNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVA VÝSTAVBY NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU – 70 MIL. KČ
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – REKONSTRUKCE V ČÁSTCE PŘEVYŠUJÍCÍ 60 MIL. KČ

Veškeré informace o klientech, získané v průběhu jednání, pokládáme za důvěrné, což považujeme za základ spolupráce. Z tohoto důvodu nezveřejňujeme konkrétní reference o klientech naší společnosti, ale v případě Vašeho zájmu jsme připraveni je předložit podle smluvních dohod.

alt

Napište nám

Kde nás najdete

Sídlo firmy

Finesa Consulting, spol. s r.o.

8. května 450/8

772 00 Olomouc

Kontaktní informace

info@finesa-consulting.cz

Tel: + 420 585 209 100

Fax: + 420 585 237 089